Generation YouthCare

Alleen ga je snel, samen kom je verder!

Wie zijn wij?

Wij zijn Generation YouthCare, het platform in ontwikkeling voor en door kinderen en jongeren met ervaring in de jeugdzorg! Wij behartigen de belangen van ongeveer 175.000 kinderen en jongeren in Nederland die gebruikmaken van een vorm van jeugdzorg. Wij, de initiatiefnemers van Generation YouthCare, zijn de ervaringsdeskundigen van ExpEx, jongeren uit de pleegzorg en gezinshuizen van JongWijs en kinderen en jongeren van het JeugdWelzijnsBeraad (platform jongerenraden jeugdhulp). Ook de jongeren vanuit de jeugd-GGZ (NJR Hoofdzaken) doen mee. Samen bundelen wij de krachten met vele andere jongerenorganisaties. Ons motto is namelijk ‘alleen ga je snel, samen kom je verder!’

Recht op goede zorg
Gelijkwaardigheid
Liefde
Nabijheid

Onze missie & visie

Kinderen en jongeren hebben recht op goede zorg, warmte, liefde en nabijheid, ook in de jeugdzorg. Maar nog regelmatig voelen jongeren zich niet gehoord en gezien of krijgen zij niet de hulp die zij nodig hebben. Het kan en moet beter. De noodzaak voor verbeteringen van de jeugdzorg wordt dan ook in het hele veld gevoeld, van de preventieve jeugdhulp tot jeugdbescherming. Generation YouthCare kent de problemen van binnenuit: wij hebben ze ervaren en ervaren ze nog steeds.

Het is onze missie om er, samen met vele andere (jongeren)organisaties, voor te zorgen dat kinderen en jongeren met hun ervaringskennis altijd en als vanzelfsprekend meedenken én meebeslissen over verbeteringen van de jeugdzorg. Niet alleen nu en in de komende maanden, maar altijd. Daarbij staan de ‘Big 5’ voor een stevige basis centraal: support, wonen, school & werk, inkomen en welzijn.

Lees hier meer over onze plannen

Generation YouthCare Actieagenda 2023-2025

Op dit moment zijn wij druk bezig met de voorbereidingen voor de Generation YouthCare Actieagenda. Voor 2023-2025 maken we een top 3 van thema’s. Jouw mening is daarom onmisbaar! Houd onze website de komende tijd in de gaten om te zien hoe jij kan helpen en jouw stem kan laten horen.

 

Op dit moment richten we ons op deze zeven thema’s. Hiervan weten wij door eerdere onderzoeken zeker dat zij belangrijk zijn voor kinderen en jongeren:

Recht op steun en liefde: een liefdevolle jeugdzorg

Jeugdzorg zonder harde leeftijdsgrens, met de Big 5 als basis

Jongeren worden altijd gehoord als er een jeugdbeschermingsmaatregel overwogen wordt

Medezeggenschap, participatie en ervaringskennis

Professionals, beleidsmakers, zorginkopers: hoe werk je samen met jongeren?

Goede zorg op maat

Om- en afbouwen van de gesloten JeugdzorgPlus

Nieuws

Ga naar de inhoud