Meedoen?

Heb jij zelf ervaring met jeugdzorg? Wil jij meedenken, in actie komen en andere jongeren ontmoeten? Kijk dan hier hoe jij jouw kennis en ervaringen kan inzetten 

Recht op goede zorg
Gelijkwaardigheid
Liefde
Nabijheid

Samenwerken?

Wij werken ook graag samen met andere organisaties die zich net als ons inzetten voor de verbetering van de jeugdzorg en dezelfde missie hebben. Want ‘alleen ga je snel, samen kom je verder’. 

Generation YouthCare heeft veel ervaring en kennis over verschillende thema’s, waaronder bijvoorbeeld jongerenparticipatie, liefdevolle jeugdzorg of onderwijs. Ben je op zoek naar een bondgenoot, projectleden voor je onderzoek, een adviseur, een spreker op je congres, wil je samen met ons een actie vormgeven of heb je een andere vraag? Neem dan contact op via onze postbus: info@generationyouthcare.nl.

Omdat wij vele en uiteenlopende vragen krijgen, hebben wij een aantal punten opgesteld die voor ons belangrijk zijn. Wanneer jouw vraag hierbij aansluit is de kans het grootst dat wij enthousiast reageren. Sluit jouw vraag niet helemaal aan bij deze punten, maar zie je kansen in een samenwerking? Laat het ons dat dan ook weten. Dan nemen we contact op, maken we kennis en kijken we samen naar wat er mogelijk is.

Inhoudelijke criteria voor een eerste weging van de aanvraag

De inhoudelijke criteria zijn een uitwerking van waar Generation YouthCare zich voor inzet.

 • We richten ons op de jeugdzorg in de volle breedte: alle (preventieve) hulp voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Dus van GGZ, jeugdbescherming en jeugdreclassering, zorg voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) tot de maatschappelijke opvang. Een goede een begrijpelijke weergave is hier te vinden;
 • We richten ons in de eerste plaats op jeugdzorg op landelijk niveau. We staan echter ook open voor samenwerkingen op provinciaal of regionaal niveau (bijvoorbeeld met de Werkplaatsen Sociaal Domein & de Regionale kenniswerkplaatsen jeugd);
 • We richten ons altijd op verbetering van de jeugdzorg in brede zin, van uitvoering tot kwalitatief beleid (positieve gezondheid, verlaging van wachttijden etc.);
 • Het onderwerp waar samenwerking met Generation YouthCare voor wordt gevraagd vraagt een bundeling van de expertises en krachten van verschillende jongerenorganisaties;
 • De vraag sluit aan bij onze – nog op te stellen – speerpunten: de landelijke Generation YouthCare Actieagenda 2023-2025. Voor nu richten wij ons op negen thema’s.

Randvoorwaardelijke criteria voor een eerste weging van de aanvraag

 • Er is een redelijke compensatie voor de gevraagde inspanning en expertise (inclusief: coördinatie, ondersteuning, voorbereiding en uitvoering);
 • De vraag biedt mogelijkheden voor jongeren om zichzelf verder te ontwikkelen;
 • Als Generation YouthCare vanaf het begin betrokken zijn en/of de mogelijkheid hebben om mede de inhoud/de agenda te bepalen;
 • Een terugkoppeling wanneer wij niet bij het hele proces betrokken zullen zijn. In dat geval horen wij graag wat er concreet is gebeurd met onze bijdrage: hoe heeft die het eindresultaat beïnvloed. Over deze terugkoppeling maken we vooraf afspraken;
 • Een redelijke termijn (geen plofparticipatie): om de kwaliteit goed te kunnen borgen is het belangrijk dat we ons goed kunnen organiseren. Aangezien jongeren ook een studie volgen, werk hebben en privé-agenda’s, is het belangrijk dat hiermee voldoende rekening wordt gehouden;
 • Wij staan voor verbetering van de jeugdzorg: wij willen niet alleen onze ervaring inbrengen, maar ook onze kennis en ideeën voor verandering;
 • Wij willen gezien worden als een gelijkwaardige partner (brief vooraf, informatie toesturen, etc.).

 

Heb jij een mediaverzoek? Hiervoor geldt dat wij per vraag apart kijken of deze aansluit bij onze missie en voldoende passend is.

Ga naar de inhoud