Met welke actiepunten moet Generation YouthCare aan de slag?

Delen

Samen willen we onze ervaringskennis in de jeugdzorg verbeteren! Daarvoor hebben we een lijst met actiepunten gemaakt. We willen graag weten welke punten jij het belangrijkst vindt. Laat het weten in een korte vragenlijst!

We willen met Generation Youthcare bereiken dat kinderen en jongeren met ervaring in de jeugdzorg altijd meedenken over oplossingen voor problemen in de jeugdzorg, en dat zij kunnen meepraten en meebeslissen over verbeteringen van de jeugdzorg. Generation YouthCare is een netwerk voor en door jongeren met ervaring in de jeugdzorg. Het is een samenwerking tussen ExpEx, JongWijs, JeugdWelzijnsBeraad.

We hebben een lijst gemaakt van zeven onderwerpen waarvoor we samen in actie willen komen: 

  • Recht op steun en liefde: een liefdevolle jeugdzorg
  • Jeugdzorg zonder harde leeftijdgrens met de big 5 als basis
  • Jongeren worden altijd gehoord als een jeugdbeschermingsmaatregel overwogen wordt
  • Medezeggenschap, participatie en ervaringskennis
  • Samenwerking tussen professionals en jongeren?
  • Goede zorg op maat
  • Om- en afbouwen gesloten jeugdzorgplus

Welke drie punten uit deze lijst vind jij het belangrijkst? Laat het weten door deze vragenlijst in te vullen. Je mag hem natuurlijk ook doorsturen naar andere jongeren!

Ga naar de inhoud