Over
Generation YouthCare

Generation YouthCare
actielijnen

Generation YouthCare is het platform in ontwikkeling voor en door kinderen en jongeren met ervaring in de jeugdzorg en bundelt de krachten van jongerenorganisaties. Ons motto is dan ook ‘alleen ga je snel, samen kom je verder!’ 

Wij hebben een plan van aanpak opgesteld wat bestaat uit vier actielijnen:

Generation YouthCare Actieagenda 2023-2025

Het opstellen van een actieagenda voor 2023 – 2025 én aan de slag gaan met de thema’s van de actieagenda.

Het verzamelen van ervaringen en adviezen

Zorgen dat de adviezen en ervaringen van kinderen en jongeren in de jeugdzorg op een structurele manier worden opgehaald en landelijk geagendeerd. Hierbij kijken we ook naar mooie voorbeelden uit het buitenland, zoals de Forandringsfabrikken uit Noorwegen en de Independent Care Review uit Schotland.

Generation YouthCare Postbus

Het openstellen van de postbus om in te springen op vragen van organisaties en ervaringskennis te verbinden met verbeterinitiatieven.

Samenwerkingen

Het verder uitbreiden van samenwerkingen en bouwen aan een toekomstbestendige organisatie.

Initiatiefnemers & samenwerkingspartners

Wij, de initiatiefnemers van Generation YouthCare, zijn de ervaringsdeskundigen van ExpEx, jongeren uit de pleegzorg en gezinshuizen van JongWijs en kinderen en jongeren van het JeugdWelzijnsBeraad (platform jongerenraden jeugdhulp). Ook de jongeren vanuit de jeugd-GGZ (NJR Hoofdzaken) doen mee. Samen behartigen wij de belangen van de ongeveer 175.000 kinderen en jongeren met ervaring met een vorm van jeugdzorg door het hele land. Hiervoor bundelen wij de krachten met vele andere jongerenorganisaties.

Heb jij een vraag of wil jij ook graag samenwerken? Neem dan contact op via info@generationyouthcare.nl!

Wie zijn wij?

Generation YouthCare heeft een kernteam dat bestaat uit 13 leden. Daarnaast zetten honderden jongeren vanuit ExpEx, JongWijs en het JeugdWelzijnsBeraad zich in. Samen werken wij hard aan verbeteringen van de jeugdzorg. Dit doen wij door ervoor te zorgen dat de ervaringskennis en adviezen van zoveel mogelijk kinderen en jongeren in Nederland gehoord worden. En door ons ervoor in te zetten dat kinderen en jongeren kunnen meedenken én meebeslissen over de verbeteringen van de jeugdzorg.

Noah van der Zande
Kernteamlid
Noortje van Ballegooij
Kernteamlid
Gabriel Gomes Barros
Kernteamlid
Lily Rijnberg
Kernteamlid
Lindsay Jonker
Kernteamlid
Romena van Dooren
Kernteamlid
Silke Telgenhof
Kernteamlid
Imane Bouqaddour
Kernteamlid
Mannus Boote
Kernteamlid
Dennis van den Brink
Kernteamlid
Isabel Alarcon
Kernteamlid
Fietje Schelling
Kernteamlid
Silvia van Gaal
Ondersteunend projectleider
Maaike Schrijver
Ondersteunend projectmedewerker
Vorige slide
Volgende slide

Noortje van Ballegooij

Kernteamlid

Gianny
Osinga

Kernteamlid

Tess van den Hoogden

Kernteamlid

Lily Rijnberg

Kernteamlid & Communicatie Manager

Lindsay van der Veer

Kernteamlid

Romena van Dooren

Kernteamlid

Eline
van Dam

Kernteamlid

Kiara van Wendel

Kernteamlid

Mannus
Boote

Kernteamlid

Maaike Schrijver

Ondersteuner

Dennis van den Brink

Kernteamlid

Isabel
Alarcon

Kernteamlid

Janet
Haring

Kernteamlid
Ga naar de inhoud